gllogo
למתעניין בבניה החופשית

דבר הנשיא

ברוך הבא !

אני מודה לך על שאתה מתעניין במיסדר, שהוא כה קרוב לליבי. עצם כניסתך לדף זה מראה, שאתה מחפש מידע על הבנייה החופשית ומה היא יכולה לתרום לך. אז בוא נצא לדרך! אני מקווה שתגיע גם אתה למסקנה שהבנייה החופשית יכולה לתת משמעות לחיים.

הבנייה החופשית מגדירה את עצמה כ'תורת-מוסר'. במילים אחרות: היא מתמקדת בתפיסת-עולם מוסרית. בהמשך אותה הגדרה עצמית אנו אומרים, שזוהי שיטה מיוחדת של הוראת עקרונות המוסר, מפני שהיא מעבירה את המסרים באמצעות משלים ובהם סמלים רבים. לדוגמא: את הערך "כל בני-האדם נולדו שווים" אפשר לסמל על-ידי פלס המים. בדיוק כפי שאדם מזהה את דגל מדינתו ומיד מתעוררת בו תגובה, כך יגיב בונה חופשי למראה פלס או אנך, שהם כלי-עבודתו של הבנאי. או דוגמא אחרת: נשמיע משל (סיפור), שהלקח שלו הוא נכונות להילחם על העקרונות בהם אני מאמין. המשל יכול להיות קשור בבנייה כלשהי, אבל הלקח מהמתואר בסיפור מעלה על נס את הבחירה המוסרית של הגיבור.

מדוע אמרתי שיטה 'מיוחדת'? המיוחד אינו בעקרונות המוסר שאנו מנסים להפוך לחלק מאישיותנו והשקפת עולמנו כאחים, אלא בדרך בה אנו מלמדים את תורתנו: באמצעות משלים וסמלים. כלומר: אנו משמיעים משל בעל לקח מוסרי ומשאירים לשומעים לאמץ את הרעיונות ולהפוך את ההוראה המוסרית לחלק מהם. יותר מזה: המיוחד בשיטתנו הוא גם בכך שהאח עצמו הוא גם התלמיד, גם מי שצריך להפוך את הלקח לחלק מהשקפתו, וגם להיות כל הזמן השופט של עצמו: באיזו מידה הוא באמת מיישם את העקרונות בפועל?

ועכשיו משהו על הרקע ההיסטורי והתרבותי.

הבנייה החופשית התפתחה מהלשכות של הבנאים האנגלים לפני כשש מאות שנה, בלשכות שהקימו אותם בנאים באתרי-הבנייה. מטבע הדברים, שהייתם הממושכת יחד, הן בעבודה והן באכילה ובמנוחה, הולידה מסורות. אין זה מפתיע, כי עם הזמן נוצרה "תרבות של הלשכות"; נוצר סיפור היסטורי אגדתי על תחילת הבנאות וכן נוצרו כללי התנהגות המחייבים את הבנאים כל עוד הם חברי הלשכה. כל אלה מצויים בתעודות החל משנת 1410.

בשנת 1717 נפגשו יחד ארבע לשכות לונדוניות וממפגש חגיגי זה התפתחה לשכה 'גדולה', זאת אומרת לשכה בה כל הלשכות חברות. אם תרצו: הלשכה הגדולה היא מועצת ההתאגדות של הלשכות 'הפרטיות'. אירוע היסטורי זה הוליד את מיסדר הבונים החופשים.  

ניתן לומר, כי מיסדר הבונים החופשים הוא הארגון האחוותי העתיק והגדול ביותר בעולם. ישנם מיליוני אחים ברחבי תבל, אבל בכל ארץ ישנה לשכה עצמאית וריבונית. אדרבא, אנו מתחייבים להיות אזרחים שומרי-חוק ולעולם לא לתת יד למורדים בסדר החוקי של המדינה בה אנו חיים.   

על האמונה בכוח עליון ופוליטיקה

הזרם לו אנו שייכים דורש מכל אח להאמין בקיומו של כוח עליון, אולם מעבר להצהרה עקרונית זו אין אנו שואלים דבר. אדרבא, בלשכות אסורה שיחה על נושאים דתיים, משום שתחום זה אנו משאירים לתחום הפרטיות של כל אח. היות ואנו רוצים לאחד תחת דיגלנו אנשים ללא הבדל מהי דתם, כל דיון באמונות דתיות ימנע הרמוניה בין האחים. לכן הבסיס היחיד הנדרש הוא אמונה בקיומו של כוח עליון.  

אף כי הבניה החופשית פתוחה לגברים מכל הדתות, היא איננה דת ולא תחליף לדת. הבנייה החופשית ממוקדת בתפיסה מוסרית בלבד; לא בתחום האמונה. לכן אין הבנייה החופשית תחליף לדת. להיפך: פרט לקיומו של בסיס אוניברסאלי אין לנו התייחסות לתחום האמונה של הפרט.

גם דיונים בנושאי דעות פוליטיות הם אסורים בלשכות, כדי לשמור על ההרמוניה בין האחים. אחד מהעקרונות אותם אנו מלמדים הוא סובלנות כלפי השונה; קבלת האחר. היכולת לקיים יחסי אחווה בין כל המקבלים עליהם את עקרונות המוסר שלנו, יהיו דתם או דעותיהם הפוליטיות אשר יהיו.

"בניה חופשית אינה תומכת במפלגות ... אך מעודדת את אחיה להיות אזרחים טובים."

"הבניה החופשית מיוסדת על עקרונות נעלים ומכוונים להקנות לפרט ערכים הומאניים ומוסריים לתועלתו ולתועלת החברה כולה."

"הבונים החופשיים מצווים לשאוף לשמש מופת לאחרים בהתנהגותם ... ורודפי שלום."

"כוחה של הבניה החופשית בסובלנות אשר מגלים אחיה לדעות האחרים".

הומניזם:  מחשבה אוניברסלית הדוגלת : בחופש, שוויון, אחווה, חילוניות, ושמירה על  זכויות האדם. הומניזם הוא יסוד הבניה החופשית אשר מאחדת בני אדם שבלעדיה כפי הנראה לא היו נפגשים כלל.

מה עושים בלשכות?

בראש הלשכה נשיא וצוות נושאי המשרה, המנחים ומעסיקים את האחים בלמידת תורת הבניה החופשית. תורה זו, מושתת על הערכים של חופש, שוויון ואחווה. האחווה  באה לידי ביטוי בקשר האישי והחברתי המיוחד המאפיין את האחים.

העזרה משמעותה סיוע ותמיכה בפרט ובקהילה בכללותה, על ידי מתן צדקה ופעילות התנדבותית.

ערכים אלה נלמדים על ידי סדרה של ריטואלים דרמטיים, באמצעות סמלים ואלגוריות הלקוחים מאומנות הבניה ומסיפורי התנ''כ.

הבניה החופשית בישראל

במדינת ישראל רואים את תחילתה של הבניה החופשית בהקמתה של הלשכה הראשונה בארץ ישראל שהתאספה בשנת 1868 במערת צדקיהו בירושלים. בשנת 1932 יסדו כמה לשכות, שהיו בחסות הלשכה הגדולה של מצרים, את הלשכה הלאומית הגדולה לארץ-ישראל. לצידן הייתה לשכה אחת בחסות "המזרח הגדול של צרפת", כתריסר לשכות סקוטיות, ואנגליות וכן 4 לשכות בחסות הלשכה הגדולה הסימבולית של גרמניה בניכר.

לאחר קום המדינה, בשנת 1953, חנכה הלשכה הגדולה של סקוטלנד את לשכתנו הגדולה וכל הלשכות שפעלו בישראל התאחדו תחת הלשכעה הגדולה למדינת ישראל.

סיכום

בונים חופשים נלחמו בכל מקום בו החרות הייתה בסכנה. הבונים החופשים, הן באירופה והן בארצות הברית של אמריקה, הם אלה שיזמו את ביטול העבדות. בונים חופשים יזמו את החוקים נגד עבודת ילדים, הם יזמו הקמת איגודים מקצועיים, הם יזמו את החוק שנתן זכות בחירה לנשים. בונים חופשים יזמו את החוק שמעניק חופשה בתשלום לכל עובד.

הבניה החופשית דורשת מחבריה לכבד את חוקי המדינה בה הם עובדים וחיים, עקרונותיה אינם מתנגשים עם חובותיהם של האחים כאזרחים, אלא להיפך, הם מחזקים אותם במילוי אחריות ציבורית ומשפחתית.

לכן אם אתה בן 21 שנה לפחות, אם הנך מאמין בכוח עליון, אם אתה מאמין שכל בני האדם נולדו חופשים ושווים ומוכן לפעול למען עקרונות אלה, מקומך בין שורותינו. אני מאמין כי אנו יכולים לתרום יותר משמעות לחייך.

הנך מוזמן לפנות ללשכה של בונים חופשים בקרבת עיר מגוריך בבקשה ליצירת קשר. או למרכז הבונים החופשים בתל-אביב, אשר יפנו אותך ללשכה הקרובה למקום מגוריך.

נשמח לראותך בינינו. 

לחץ כאן להורדת טופס הצטרפות 

 2b1           לשאלות נוספות- שאל בונה חופשי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  דני דורון 

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  לאון זלדיס

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. שמואל נבו 

 

 

 

נתונים נוספים